Uto. lip 6th, 2023

Zaštita crvenih vjeverica

Vjeverica je mali glodavac koji se često može vidjeti u našim parkovima i šumama. Iako se čini da je broj vjeverica u stalnom porastu, istina je da su ove životinje ugrožene i zakonom zaštićene u Hrvatskoj.

U Republici Hrvatskoj, vjeverica je uvrštena u Crvenu knjigu sisavaca, što ukazuje na to da je ugrožena vrsta koja zahtijeva posebnu zaštitu. Vjeverice su također zakonom zaštićene prema Zakonu o zaštiti prirode, čiji je cilj očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti.

Prema ovom zakonu, vjeverice su zaštićene u smislu zabrane njihovog lova i uništavanja. Zakon također zabranjuje uznemiravanje i narušavanje staništa ovih životinja. To znači da su sva djela koja mogu ugroziti opstanak vjeverica i njihovo prirodno okruženje zakonom zabranjena.

Uz to, postoji i poseban zakon koji se bavi zaštitom divljih životinja – Zakon o lovstvu. Ovaj zakon propisuje načine na koje se može loviti određene vrste divljih životinja, uključujući vjeverice. Zakon zabranjuje lov na vjeverice, osim u slučajevima kada se odobri posebna dozvola za lov iz razloga kontrole populacije.

Zakoni koji štite vjeverice i druge divlje životinje važan su korak u očuvanju prirodnih vrijednosti Hrvatske. Međutim, njihova primjena često predstavlja izazov. Potrebno je educirati javnost o važnosti zaštite vjeverica i drugih divljih životinja, te osigurati učinkovitu provedbu zakona.

U konačnici, svi smo odgovorni za očuvanje prirodnih vrijednosti, uključujući i zaštitu vjeverica. Ove šarmantne i radoznale životinje zaslužuju našu pažnju i brigu kako bismo osigurali njihov dugotrajni opstanak i sačuvali prirodno bogatstvo koje nas okružuje.

Zaštita crvene vjeverice sciurus vulgaris:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_05_31_607.html

Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/129014.htm – dodatak III

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_7_157.html

Ove zakonske mjere usmjerene su na očuvanje i zaštitu crvenih vjeverica, čija su staništa ugrožena raznim ljudskim aktivnostima poput siječe šuma, gradnje i poljoprivrede. Zaštita crvenih vjeverica važna je kako bi se očuvale ove važne vrste i održalo ravnotežu u ekosustavima u kojima obitavaju.

S obzirom na to da se crvene vjeverice smatraju ranjivom vrstom, važno je poštivati zakonske propise i pružiti im zaštitu koju zaslužuju kako bi se osiguralo njihovo preživljavanje i očuvanje.