Zdravlje

Prema Svjetskoj zdravstevnoj organizaciji mentalno zdravlje se definira kao „stanje u kojem osoba ostvaruje svoje sposobnosti, može se nositi sa stresom svakodnevnog života, raditi produktivno, plodno i doprinositi“.

Dr. Deepak Chopra kaže: -”Zdravlje je naše prirodno stanje. Ono je nešto više od odsutnosti bolesti ili slabosti – predstavlja stanje potpunog tjelesnog, duhovnog i socijalnog dobrostanja. Tome bismo mogli dodati da je duhovno dobrostanje, stanje u kojem čovjek u svakom trenutku osjeća radost i žudnju za životom, osjećaj ispunjenosti, svijest o skladu sa svijetom oko sebe. U tom se stanju čovjek uvijek osjeća mladim, živahnim i sretnim. A takvo stanje nije samo poželjno nego je i posve moguće.’

Mentalno zdravlje je esencijalna i integralna komponenta cjelokupnog zdravlja – tjelesnog, socijalnog i duhovnog. Taj integralni pristup shvaća zdravlje kao proces suradnje duše, uma i tijela, a bolest kao prekid te suradnje.

Transpersonalni pristup tjelesnu bolest ili mentalni poremećaj smatra načinom na koji duša upozorava um da neke od naših misli i emocija nisu u skladu s našom duhovnom prirodom te da je potrebna promjena kako se to ne bi razvilo u kronično stanje.
Cilj ozdravljenja/iscjeljenja nije „popravak štete“ ili zaliječenje simptoma, već stvaranje zdravog samoopažanja, uravnoteženje emocija i razvoj stabilnosti.
Zato Maharišijeva Ayurveda ima četvorostruki pristup zdravlju:

  1. pristup s razine svijesti – razvoj svijesti je osnova mentalnog zdravlja i zdravlja općenito. Utvrđivanje u čistoj svijesti je glavna komponenta ravnoteže i usklađivanja sa zakonima Prirode.
  2. pristup s razine fiziologije – odnosi se na zdravu i uravnoteženu prehranu, biljno čišćenje tijela, uzimanje biljnih suplemenata i vježbanje Yoga asana, čime se postiže homeostaza ili ravnoteža unutar fiziologije.
  3. pristup s razine ponašanja – odnosi se na uravnoteženo življenje – jesti na vrijeme, ići spavati na vrijeme, svakodnevno meditirati, ne činiti akcije koje narušavaju zdravlje (npr. jesti previše slatkog i masnog, ne pušiti, piti alkohol, drogirati se, kockati i sl.).
  4. pristup s razine okoline – kvaliteta okoline u kojoj živimo igra važnu ulogu u našem zdravlju. S kakvim ljudima smo okruženi, kakve su energije u našem domu i na radnom mjestu (vastu**), koliko je ekološki čist prostor u kojem boravimo, u kojoj je mjeri zemljište pod utjecajem podzemnih voda i Hartmannovih čvorova,  živite li u blizini prevelikog elektro-magnetskog zračenja ili u blizini groblja, jesu li se u prostoru u kojem živite u prošlosti događale negativnosti poput: svađa, ubojstva, samoubojstva, umiranja od teških bolesti i sl., zatim, kakvo je kolektivno zdravlje vaše ulice i mjesta u kojem živite – to su sve faktori koji u znatnoj mjeri utječu na naše zdravlje.

Temeljni uzročnik ispadanja iz stanja zdravlja je tzv. Pragyaparadha ili zaborav intelekta da je čista svijest. Iz nje izviru razni čimbenici koji utječu na razinu i kvalitetu zdravlja.
Tu su i mnogobrojni psihološki i socijalni faktori, biološke i genetske uvjetovanosti i predispozicije, siromaštvo i nedostatak educiranosti.
Zato je važan cjelovit i integralan pristup zdravlju, sa sve četiri razine, jer bez cjelovitosti ne možemo ostvariti ravnotežu, stabilnost i sklad sa zakonima Prirode.
A ako nismo usklađeni sa zakonima Prirode, tada ne možemo reći da smo u stanju zdravlja.