Transpersonalna ili tiha meditacija

Metoda za smirivanje mentalne aktivnosti, duboki odmor i  otpuštanje stresa u budnom hipometaboličkom stanju te razvoj viših stanja svijesti i osobnog potencijala

Abraham Maslow (osnivač humanističke psihologije i jedan od začetnika transperosnalne), zadnji dio svojeg života (u 1960-ima)  posvetio je istraživanju transcendiranja ili samonadilaženja.Meditacija1Izučavao je razne tehnike transcendiraja i ljude koji su redovito transcendirali i nadilazili samoaktualizaciju. Njegov rad je postavio temelj transpersonalne psihologije.
Opisivao je trenutke kada osoba doživljava vrhunska iskustva („peak experiences“), pri čemu se poimanje sebe (selfa) rasplinjuje u svjesnost većeg i šireg jedinstva sa svime što jest. Upravo je to područje ono na kojem počiva transpersonalna psihologija.

U to isto vrijeme (od 1959. godine na dalje), Maharishi Mahesh Yogi je stigao na Zapad i počeo podučavati tehniku transcendentalne meditacije staru preko 6.000 godina, koja se brzo raširila diljem svijeta i postala predmetom brojnih znanstvenih istraživanja.

U rujnu 1971. godine Maharishi je utemeljio „Maharishi International University“ u Santa Brabari, Kalifornija, SAD, nakon čega su učiteljski tečajevi postali popularni diljem svijeta, pa se tako otvaraju i Maharišijevi fakulteti u Švicarskoj i Tajlandu.

Tijekom godina urađeno je više od 500 znanstvenih studija, provedenih na 200 neovisnih sveučilišta i institucija u 33 zemlje i objavljenih u više od 100 vodećih znanstvenih časopisa. Ono što su svi studiji utvrdili jest da transcendentalna meditacija:

Poboljšava tjelesno zdravlje:

 • poboljšanje glavnih čimbenika koji su povezani s bolestima srca
 • poboljšanje kod psihosomatskih oboljenja i bolesti povezanih sa stresom
 • poboljšava funkcioniranje mozga i živčanog sustava
 • brži oporavak i veća otpornost prema stresu
 • smanjenje pretjerane tjelesne težine

Poboljšava duševno zdravlje:

 • smanjenje anksioznosti i depresije
 • povećanje unutarnjeg mira i zadovoljstva
 • smanjena potreba za sredstvima za smirenje, tabletama za spavanje, antidepresivima te nepropisanim lijekovima i drogama
 • povećanje emocionalne stabilnosti i zrelosti
 • smanjenje razdražljivosti
 • razvitak viših stanja svijesti
 • razvitak intuicije
 • razvitak stvaralaštva i unutarnjeg sklada

Nakon popularizacije TM-a (transcendentalne meditacije), poznati liječnik Deepak Chopra utemeljuje svoju verziju transpersonalne meditacije, pod nazivom Primordial Sound Meditation (Meditacija korijenskim zvukovima).

Kod nas u Hrvatskoj, isto je učinio i Adrian P. Kezele utemeljivši svoju inačicu pod nazivom Integralna meditacija. Naravno tu se ne radi o istim meditacijama, već o istim učincima meditacije. Transpersonalna psihologija kaže da je transpersonalna meditacija svaka meditacija koja ima funkciju transcendiranja i doživljavanja vrhunskih iskustava. Tako da, koju god verziju meditacije radite u redu je, sve dok ta meditacija ima funkciju transcendiranja i dok osjećate njezine dobrobiti.

Svaka transpersonalna meditacija jest oblik “tihovanja”, pa ju neki stoga zovu i “tihom meditacijom”. Funkcija joj je smirivanje mentalne aktivnosti, što za rezultat daje duboki odmor i oslobođenje od stresa.

Tiha meditacija je jednostavna tehnika, koja stvara trajni osjećaj unutarnjeg ispunjenja, blaženstva i radosti, ako ju se prakticira redovito. Ona je nereligiozna, znanstveno istražena metoda razvoja osobnog potencijala.

Za razliku od meditativnih tehnika koja stavljaju naglasak na teško i zamorne vježbe tijela, Tiha meditacija je opuštajuća i nenaporna tehnika koja “mehanički” smanjuje stres i uzbuđenje živaca te dovodi do „budnog hipometabiličkog stanja“.

Znanstvena istraživanja koja su proučavala psihološko stanje “budnog hipometabiličkog stanja” koje nastaje vježbanjem tihe meditacije govore da povoljno utječe na smanjenje stresa, na povećanje inteligencije i opće stanje organizma.

Svrha meditiranja nije mistično ili astralno iskustvo za vrijeme meditiranja, već njezini učinci u svakodnevnom životu. Čak ni smirivanje duha nije bit meditacije, već prirodni rezultat njene ispravne prakse.

Tehnika je jedinstvena i uključuje korištenje posebnog zvuka ili vibracije – mantre, pomoću koje se transcendira. U stanju transcendencije naš mozak je u duboko opuštenom stanju i radi u delta moždanim valovima (od 0 do 4 hertza).

To je jednostavna, prirodna, nenaporna vježba koja se prakticira dva puta dnevno po 15-20 minuta, sjedeći udobno, zatvorenih očiju. Ne radi se o religiji, filozofiji ili stilu života, već o psihofizičkoj relaksaciji. Tiha meditacija je najefektivnija metoda samorazvoja i može ju prakticirati svatko, neovisno o religijskoj pripadnosti ili ateizmu.

Ono što razlikuje tihu ili transpersonalnu meditaciju od drugih meditacija jest to što ulazimo Sandhi ili procjep između očitovanog i neočitovanog te doživljavamo iskustvo bitka ili čiste svijesti, kako ju je nazvao Maharishi.

Maharishi kaže: „Postoje mnoge grupe u kojima ljudi sjede u tišini i pokušavaju čuti svoj unutarnji glas, ili glas Božji, kako ga nazivaju. Sve takve vježbe čine duh pasivnim i tromim. Oni koji vježbaju utišavanje duha počinju gubiti živahnost. Izraz njihovih lica je tup i nedostaje im energičnosti. Oni izgledaju mirni, ali su u životu pasivni. Takvo iskustvo mira ide na račun djelotvornosti u životu i na račun života samog.“.

Doživljaj mira, spokoja i blaženstva stječe se pražnjenjem duha od misli i stresa, međutim, kada pokušavamo kroz namjeru ili koncentraciju ostati bez misli, to je mentalni napor i neprirodno stanje. Maharishi kaže: „Svako nastojanje da se umiri duh, u nadi da će se doživjeti čista svijest, trčanje je za utvarom. Ljudi koji vježbaju utišavanje duha mogu osjećati mir u životu, zato što vježbaju nijekanje misli. Kada duh, postavši trom i tup od takvih vježbi, više nije energičan u polju doživljavanja i djelovanja, nedjelatnost duha donosi osjećaj mira. Ali kada god se pojave ozbiljni problemi, ili pak čovjek treba biti djelotvoran i budan, duh se napreže, jer je stekao naviku nedjelovanja. Takve vježbe koče napredak i pojedinca i društva.“.

Misli su sastavni dio nas, njihovo negiranje je neprirodno. Kada voljnim činom, koncentracijom ili svjesnim naporom pokušavamo suspregnuti misli ili biti bez njih, mi ostajemo bez misli, ali na svjesnoj razini mišljenja. Na taj način suspregnemo misli, ali se ne oslobađamo stresa, niti dosežemo stanje čiste svijesti.

Samo vođenjem duha kroz finija stanja misli sve do njihova izvora te transcendiranjem tog izvora mi ulazimo u polje bitka, čiste svijesti, blaženstva, dubokog mira ili u jedinstveno polje, kako god to nazvali.

Pravi cilj meditacije je smirivanje mentalne aktivnosti na prirodan, lak i nenaporan način, putem transcendiranja pri čemu dolazimo u kontakt s višim aspektima naše svijesti. Zato je transcendiranje osnova, koju bi trebao raditi svaki čovjek.

U skladu s natalnom kartom najbolje se vidi koje su mantre najbolje za transcendiranje, a prema Ayurvedi, prema Prakriti (tjelesnoj konstituciji i vrsti osobnosti) se vidi koje dodatne metode psihofizičke reklasacije su pogodne za osobu. Tako, npr. tehnike potiskivanja Vata tip osobu čine nervoznom, tehnike koncentracije i fokusiranja Pitta osobu čine ljutom, dok tehnike sanjarenja Kapha osobe čine tromima.

Za Vata tipove preporučava se vizualizacija, za Pitta tipove kontemplacija, dok za Kapha tipove pranayama s naglaskom na disanje kroz desnu nosnicu.

Transpersonalna meditacija s funkcijom transcendiranja jest osnova za našu psiho-emocionalnu stabilnost, duhovni rast i evoluciju i osnova za sve ostale tehnike samorealizacije i samopomoći.

Bez transcendiranja nema razvoja viših stanja svijesti, a bez viših stanja svijesti nema duhovnog sazrijevanja i evolucije.

Ako nismo duhovno sazreli, promašili smo osnovnu svrhu življenja.

Prirodna posljedica redovne prakse tihe meditacije je spontani razvoj viših stanja svijesti. Maharishi je smatrao da postoji kolektivna svijest koja je u konačnici utemeljena na transcendentalnoj svijesti koja se postiže TM-om. Ta postignuta transcendentalna svijest je onda polje čiste svijesti koje je ujedinjeno polje prirodnog zakona. Prema tome, pojedinac koji se uspinje u ovo “ujedinjeno polje” može utjecati na razvoj koherencije i reda u društvu kao cjelini te u fizičkom okruženju.

Tko sve treba meditaciju?

 • Meditacija2Svi kojima je potreban duboki odmor;
 • Svi koji žele stvoriti unutarnji mir;
 • Svi koji žele smanjiti stres u svojem svakodnevnom životu;
 • Svi koji žele stvoriti ravnotežu u svojem biću;
 • Svi koji žele poboljšati svoju mentalnu efikasnost;
 • Svi koji žele razviti kreativnost;
 • Svi koji žele produbiti intuiciju;
 • Svi koji žele kvalitetniji san;
 • Svi koji žele smanjiti anksioznost;
 • Svi koji žele poboljšati svoj psiho-imunitet;
 • Svi koji žele proširiti svoju svijest.

Što nije transpersonalna meditacija?

Danas se pod pojmom meditacija svašta smatra, i tu uglavnom dolazi do zbrke. Meditacija je oblik “tihovanja”, a za sve ostalo postoje drugi prikladni nazivi. Postoje razne tehnike relaksacije, koje mnogo ljudi naziva meditacija, a ustvari radi se o tehnikama opuštanja, o mentalnim tehnikama, tehnikama disanja ili čak tjelesnim vježbama. Stoga, sam odlučila ukratko objasniti bitne razlike:

 • Meditacija– je proces smirivanja mentalne aktivnosti. To je oblik “tihovanja”, stoga ju neki zovu i “tihom meditacijom”. Najpoznatija je TM (transcendentalna meditacija), zatim razvile su se još neke poput IM (integralne meditacije), Choprina meditacija (primordial sound meditation) i slično. Tiha meditacija je jednostavna tehnika, koja stvara trajni osjećaj unutarnjeg ispunjenja, blaženstva i radosti. Svrha meditiranja nije mistično ili astralno iskustvo za vrijeme meditiranja, već njezini učinci u svakodnevnom životu. Čak ni smirivanje duha nije bit meditacije, već prirodni rezultat njene ispravne prakse. Kroz redovitu praksu svijest se širi i počinjemo doživljavati viša stanja svijesti. Ovaj oblik meditacije zahtjeva svakodnevnu praksu – dva puta dnevno po 20-ak minuta. Tehnika je jedinstvena i uključuje korištenje posebnog zvuka ili vibracije (koja je individualna, i nema nikakvo značenje), pomoću koje se transcendira izvor misli i “uđe” u stanje bivstvovanja bez misli, bez osjećaja, bez aktivnosti duha. U stanju transcendencije naš mozak je u duboko opuštenom stanju i radi u delta moždanim valovima (od 0 do 4 hertza).
 • Planetarna meditacija – odnosi se na izgovaranje korijenskih zvukova (na drevnom sanskrtu), koji se izvodi i ponavlja na određeni način. Svaki od tih zvukova odgovara određenom planetu, pa je stoga ova tehnika povezana sa Jyotishem. Vedska mudrost govori da je svijet načinjen od zvuka, i da sve što postoji se može izraziti u titraju. Suvremena znanost to isto opisuje kao “jedinstveno polje” koje titra. Ti zvukovi su iscjeljujući i njihova osnovna funkcija je stvaranje ravnoteže.
 • Vođena meditacija– je kombinacija kreativne vizualizacije i sugestije. Podsvijest snažno reagira na slikovite poruke u kombinaciji sa sugestijom, stoga je ova metoda relaksacije korisna kod oslobađanja od fobija ili postizanja određenih ciljeva. Međutim, ova praksa uključuje aktivno sudjelovanje uma, pa stoga se ne radi o meditaciji, bez obzira na njezin uvriježeni naziv.
 • Kreativna vizualizacija – je maštanje obično uz pomoć nježne glazbe. Ova metoda razvija kreativnost, domišljatost, sposobnost za stvaranje, sposobnost boljeg pamćenja i dr. Dakle, ne radi se o meditaciji.
 • Mantranje – je neprestano ponavljanje određene riječi ili rečenice. Ta ponavljanja obično se rade 108 ili 1008 puta, jednom do nekoliko puta dnevno. Takvo ponavljanje ponekad može rezultirati određenim transom. Budući da ova metoda zahtjeva aktivno sudjelovanje duha, također se ne radi o meditaciji.
 • Kontemplacija – je svjesno razmišljanje o nečemu. Postavi se neko pitanje i tada se u miru i tišini, zatvorenih očiju razmišlja o odgovoru. Budući da ova metoda zahtjeva aktivnu svijest, ne radi se o meditaciji.
 • Koncentracija – je usmjeravanje pažnje – na neki dio tijela, na svijeću, na određenu točku, svemir, čakre i slično. Budući da ova metoda, također, zahtjeva aktivnu svijest, ne radi se o meditaciji.
 • Autogeni trening – je, na neki način, kombinacija koncentracije (usmjeravanje pažnje na dio tijela) i kontemplacije (određena sugestija na koju mislimo). Dakle, ni ovdje se ne radi o meditaciji.
 • Hipnoza – je stanje sužene svijesti podložne sugestijama. Mozak je opušten u stanju hipnoze i kreće se od alfa do theta moždanih valova. U osobi koja prolazi hipnotičku sugestiju događaju se samo muskulatorne promjene, dok metabolizam ostaje na istoj razini. Kod meditacije metabolizam se znatno mijenja. Radi se o potpuno drugačijem iskustvu…
 • Bioenergija & iscjeljivanje – davanje i/ili kanaliziranje energije definitivno nije meditacija. U meditaciji nema polaganja ruku, iscjeljivanja, uklanjanja energetskih blokada, rada sa čakrama, komunikacija sa duhovnim bićima, upotreba simbola i slično. Meditacija je duboki odmor, čiji je izravni učinak na tijelo oživljavanje “unutarnje inteligencije”; njome se uklanja stres i nakupljeni umor, osnažuje imuni sustav, te na taj način tijelo se samo revitalizira i zdravlje postaje stabilnije (o tome su urađena brojna znanstvena istraživanja, koja su to potvrdila). Dok sa iscjeljivanjem je drugačije – tu se kontaktiraju razne “kozmičke energije”. Problem zna biti u tome, da osim što osoba kanalizira kozmičku energiju svojem klijentu/ici predaje i dio svoje osobne energije. U svakom slučaju, meditacija nema veze sa iscjeljivanjem niti razmjenom energije.
 • Molitva – također nije meditacija. Ona je aktivna djelatnost duha koja je vezana za obraćanje Bogu molbom ili zahvalom. Ako se radi o ponavljanju određenih rečenica ili riječi može sličiti mantranju i zbog toga djelovati relaksirajuće. Molitva može biti i “od srca do srca Bogu”, ali nikada molitva ne može biti meditacija.
 • Vježbe disanja – dio su yoge i nazivaju se pranayame. One se mogu izvoditi prije meditacije, ali nisu dio meditacije. Pranayama potpomaže ujednačavanje cirkulacije krvi i živčanih struja u različite dijelove tijela. Dijafragma i abdominalni mišići kontroliranim pokretima i naizmjeničnim stiskanjem/opuštanjem dobivaju dobru vježbu. Srce, pluća, probavni organi kao što je želudac, jetra, pluća, bubrezi, endokrini sustav i živčane strukture kao što su mozak, leđna moždina, kičmeni živci i simpatetični živci, svi dobivaju blagu masažu i pomlađujuću vježbu.
 • Yoga – ima veze sa meditacijom. Ona je drevna znanost prirodnog življenja. Sama riječ yoga znači jedinstvo. Ona se sastoji od 8 udova (astanga):
  • Yama – su određena pravila ispravnog ponašanja. Tu spadaju: ahimsa (ne-nasilje), satya (istinoljubivost), asteya (poštenje), brahmacharya (nadozor nad čulnosti), apigraha (nevezanost).
  • Niyama – su osobnija načela povezana sa yamom.
  • Asana – su položaji tijela – to je ono što većina ljudi podrazumijeva pod yogom! Asane opisuju stanje tijela i ukazuju na povezanost duha i tijela.
  • Pranayama – su vježbe disanja, koje mogu različito utjecati na određene položaje tijela.
  • Pratyahara – povlačenje osjetila prema unutra. Tu osjetila nisu vezana uz objekt zapažanja, već uz subjekt.
  • Dharana – znači usmjerenost (koncentracija).
  • Dhyana – označava tijek uma i misli (kontemplacija).
  • Samadhi – stanje čiste i nepobuđene svijesti. Do toga stižemo ispravnom tihom meditacijom. To je stanje bivanja, a ne djelovanja.