Transakcijska analiza

Psihoterapijska metoda koju je razvio Eric Berne

Psihoterapija je proces između terapeuta i klijenta ili grupe klijenata, i sastoji se od verbalnih i neverbalnih tehnika kojima je cilj poboljšati mentalno funkcioniranje i eliminacija simptoma mentalnih bolesti.

Psihoterapiju mogu provoditi liječnici sa posebnim kvalifikacijama, psiholozi, socijalni radnici i terapeuti koji imaju visoko obrazovanje i četverogodišnji trening u psihoterapiji.

Riječ psihoterapija potječe od grčke riječi psyche što znači duša – terapija za dušu. Mnogi psihoterapeutski pravci koriste oralnu komunikaciju kao osnovu psihoterapeutskog procesa. Neki pravci koriste i druge oblike komunikacije poput pisanja, umjetničkog rada, drame, pričanja priča, glazbe i terapeutskog dodira. Psihoterapija se događa u okviru strukturiranog susreta između obučenog terapeuta/kinje i klijetna/ice. Terapeutski temelj psihoanalitičke psihoterapije je postavljen na početku 19-og stoljeća. Od onda se razvilo puno različitih psihoterapeutskih pravaca.

Što je transakcijska analiza?

Transakcijska analiza (lat. transactio = sporazum) je tehnika psihoterapije i savjetovanja, koja promatra i utječe na ljudsko ponašanje i doživljaje. Ona kombinira psihoanalitičke, lingvističke, biheviorističke i kognitivne elemente u jedinstveni pristup.
TA je utemeljio kanadski psihijatar Eric Berne (1910-1970) koji je tumačio ponašanje i doživljaje kroz promjenu “ego stanja”.

Transakcijska analiza je analiza svih mogućih transakcija (socijalnog ponašanja) između dviju ili više osoba na osnovi jasno određenih ego stanja (R – roditelj, O – odrasli, D – dijete).

Transakcija nastaje kada se nekome obraćamo, a on nam odgovara. Razmjena transakcija je komunikacija.

Transakcijska Analiza je pojam koji obuhvaća cjelovitu teoriju o ljudima i njihovom ponašanju, o odnosima koje stvaraju unutar sebe i sa drugim ljudima. U širem smislu obuhvaća filozofski pogled na ljude i njihove odnose, teoriju ličnosti i razvitka, psihoterapijski pristup i primjenu psihologijske znanosti u različitim područjima ljudskog rada i odnosa. U užem smislu znači analizu jedne transakcije.

TA počinje sa pretpostavkom da je svaka osoba sačinjena od parcijalnih osobnosti, nazvanih ‘ego stanja’, i da je komunikacija usmjerena na ta ego stanja. Budući da sadrži socijalni element, transakcija korespondira sa onima gdje se razmjenjuju dva ili više ego stanja. Transakcijska Analiza je pojam koji obuhvaća cjelovitu teoriju o ljudima i njihovom ponašanju, o odnosima koje stvaraju unutar sebe i sa drugim ljudima. U širem smislu obuhvaća filozofski pogled na ljude i njihove odnose, teoriju ličnosti i razvitka, psihoterapijski pristup i primjenu psihologijske znanosti u različitim područjima ljudskog rada i odnosa. U užem smislu znači analizu jedne transakcije. Transakcijom smatramo poticaj jedne osobe iz određenog ego stanja drugoj osobi koja odgovara iz svog ego stanja. Poticaj + odgovor predstavljaju jednu transakciju, a ona se smatra osnovnom jedinicom komunikacije.

Berne je podrazumijevao pod pojmom ego-stanje određene kategorije osjećaja i misli koji vode ka stavovima ili stanjima uma. On razlikuje tri ego stanja:

 1. R – Roditelj ego stanje – proizlazi iz ponašanja naših roditelja ili autoritativnih osoba koje smo preuzeli i pohranili u našem mozgu. Kada smo u Roditelj ego stanju mi djelujemo kao naši roditelji, ili oni koji su imali tu ulogu u našem odrastanju, na način kako su nas odgajali. Roditelj ego stanje može biti stav naših vlastitih odluka koji se odnose na vrijednosti i opredjeljenja ili stavovi koje ne predstavljaju rezultat naših vlastitih razmišljanja i nezavisnih odluka; to su preuzeta misljenja: u tom slučaju nismo autonomni u roditelj ego stanju. Roditelj ego stanje kažnjava i hvali, kritizira i ohrabruje, odgovorno je za edukaciju, tradiciju, vrijednosti, etiku i svjesnost.
 2. O – Odrasli ego stanje – je misleno, ali bez emocija, bez mašte, to je trijezni dio osobnosti. To je praktično stajalište koje je orijentirano na objektivno registriranje stvarnosti. U Odraslom ego stanju, informacije se skupljaju i analiziraju, te donose odluke u skladu s tim. U Odraslom ego stanju, promatraju se tradicionalna mišljenja i sudovi koja su preuzeta iz Roditelj ego stanja, i pokušavaju se osloboditi djelovanja od teških emocija iz Dijete ego stanja.
 3. D – Dijete ego stanje – Dok Roditelj ego stanje registrira vanjske utjecaje, dijete ego stanje pohranjuje unutarnje doživljaje. Dijete ego stanje je temeljni obrazac ponašanja zadržan iz djetinjstva kojeg razotkrivamo kasnije u odraslom dobu. U Dijete ego stanju izraženi su osjećaji, impulzivnost, spontanost i intuitivno ponašanje.
Možemo identificirati tri različita ego stanja prema:
 • govoru tijela,
 • tonu glasa, i
 • verbalnim izjavama.
S ciljem razumijevanja ljudskog ponašanja transakcijska analiza koristi četiri metode:
 1. Analiza obrazaca osobnosti – koja doprinosi razumijevanju unutarnjih zbivanja;
 2. Analiza transakcija – koja doprinosi razumijevanju socijalnih odnosa;
 3. Analiza igara – koja pojašnjava ustajale i loše, neproduktivne ili destruktivne odnose među ljudima;
 4. Analiza skripta – koja doprinosi razumijevanju životnog pravca ili životnog plana koji ljudi izvode.

Koji je cilj transakcijske analize?

Cilj Transakcijske Analize je autonomija. Postizanje autonomije očituje se u oslobađanju ili jačanju triju potencijala: svjesnosti, spontanosti i intimnosti. Za Berna autonomija znači zdravlje.

 • Svjesnost – podrazumijeva življenje u ovdje i sada (ne u prošlosti ili budućnosti), ali ne biti vezan samo uz taj trenutak. To znači doživljavati stvari neopterećeni prošlim iskustvima, a pri tome biti u potpunosti svjesni sebe, drugih i situacije u kojoj se nalazimo, te na temelju toga biti sposobni predvidjeti buduće posljedica nakon odabira nekog djelovanja. Biti svjestan znači doživjeti svijet neposredno, te biti potpuno svjesni realnosti u kojoj se trenutno nalazimo.
 • Spontanost – znači moći odabrati, imati slobodu birati i očitovati osjećaje iz svih dostupnih izvora i zaliha, odnosno ego stanja (Roditelj, Odrasli, Dijete), na način najprimjereniji trenutnoj situaciji. Spontanost znači otvoreno i bez cenzure izražavanje svojih osjećaja, želja i potreba.
 • Intimnost – ili bliskost je sposobnost da primamo i dajemo ljubav, iskrenost i otvorenost bez cenzure, bez manipulacije i igara. To je neiskvareno i nevino doživljavanje ovdje i sada, pri čemu osoba počinje gledati drugu osobu iz stava čuđenja i znatiželje, a ne iz potrebe drugog za sebe.

Tko sve treba transakcijsku analizu?

 • Svi koji žele upoznati svoju osobnost;
 • Svi koji žele osvijestiti svoja duboka uvjerenja, obrasce razmišljanja i ponašanja;
 • Svi koji žele upoznati svoj identitet i istinske vrijednosti;
 • Svi koji žele odgovorno i svjesno djelovati u svakodnevnom životu;
 • Svi koji žele razviti samopouzdanje;
 • Svi koji žele naučiti efikasno strukturirati svoje vrijeme;
 • Svi koji žele naučiti kvalitetno komunicirati sa ljudima oko sebe;
 • Svi koji žele povećati svjesnost;
 • Svi koji žele živjeti u autonomiji.

Kako izgleda transakcijska psihoterapija?

Sastoji se od razgovora u trajanju od 60 minuta. Specifičnost ove vrste psihoterapije je u ugovoru između klijentice/a i terapeutkinje. Ugovor obvezuje oboje, te se njime specificira jasan cilj rada i promjena koja se želi postići – jasno određena specifikacija kako će se klijent/ica ponašati, osjećati i misliti kada se postigne cilj. Također se određuje što pridonosi ostvarenju tog cilja, a što odvlači od cilja, te definiranje konkretnih ponašanja, misli i osjećaja, koji kada se pojave, ukazuju da je cilj terapije ostvaren. Na taj način unaprijed se zna i može mjeriti završetak terapije.

Više o TA, pogledajte na službenim stranicama hrvatske Udruge transakcijske analize: http://www.uta.hr , na http://www.vadana.hr i na http://www.eatanews.org/about-ta

Ova stranica je trenutno samo informacijska i služi kao najava za usluge transakcijske analize, koje će biti u ponudi kroz neko vrijeme, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni.
Za sada sav sadržaj služi samo kao informacija o tome što je to transakcijska analiza.