Seksologija

Seksologija je znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem seksualnih interesa, seksualnih problema, spolnih odnosa, izražavanja seksualnosti i funkcijama spolnosti. Ona je nastala kao zasebna grana znanosti nakon II. Svjetskog rata.


Seksolog/inja
je stručnjak koja/i ima interdisciplinirana znanja (Zapada i Istoka) o seksualnosti, te ih usklađuje sa psihološkim (i duhovnim) vidicima seksualnosti. Njezin/njegov posao je odgoj, poduka i savjetovanje parova i pojedinaca.

Seksologija na Zapadu

Moderna seksologija zasniva se na istraživanjima njemačkog psihijatra R. Krafft-Ebinga (1854-1902), na učenjima Sigmunda Freuda (1856-1939) – osnivača psihoanalize, te Wilhelma Reicha (1897-1957), koji je seksualna header 17posebnu pažnju posvetio proučavanju seksualne energije.

Seksologija kao posebna znanstvena grana nastaje poslije II. Svjetskog rata. Vodeća istraživanja radio je Alfred Kinseyi, američki biolog, koji je na temelju razgovora s više tisuća ljudi objavio izvještaje Sexual Behavior in the Human Male (1948) i Sexual Behavior in the Human Female (1954). Kinseyev zaključak bio je da seksualni problemi u većine ljudi nisu organskog uzroka (kako su tvrdili fiziolozi), niti pos
ljedica psihičkih problema (kako su tvrdili psihoanalitičari), već da je glavni uzrok neznanje i needuciranost o seksu. Smatrao je da ljudima treba pomoći da odbace zablude, nepotrebne inhibicije i naučene predodžbe, da spoznaju svoje istinske žudnje, da nauče slobodno izražavati svoje seksualne želje, da se educiraju i steknu potrebna znanja i vještine o prevladavanju seksualnih problema, te o povećanju i produljenju užitka.

Bio je česta meta napada moralista, jer je javno i otvoreno progovorio o tabuima, i zbog toga što je isticao da je seksualnost lijepa, životna, normalna, poželjna i humana, a ne ‘prljava i grešna’. Naglašavao je važnost seksualnog užitka, kojeg je smatrao prirodnim, poželjnim, zdravim i vrijednim; nasuprot kršćanskoj tradiciji koje tretira seksualnost kao grijeh, koji se tolerira isključivo u braku kao sredstvo za produljenje vrste, samo u ‘misionarskom’ položaju.

Tako seksologija, 1960-ih postaje prosvjetiteljski pokret, te pokretač seksualne revolucije…

Seksologija na Istoku – Tantra

seksologijaOsho Rajneesh (1931-1990) najzaslužniji je za širenje znanja o Tantri na Zapadu. On je uvelike približio istočnjačka znanja ljudima sa Zapada.

Od najranijeg djetinjstva bio je buntovni i nezavisni duh, inzistirajući na osobnom iskustvu istine više od slijepog prihvaćanja znanja i vjerovanja primljenih od drugih. Osho doživljava prvi bljesak prosvjetljenja s 14 godina. Tih godina eksperimentira s meditacijama. Najviše je uživao izazivajući svoju izdržljivost vježbajući razne tehnike disanja, plivajući u rijeci i boreći se s riječnim brzacima. Bio je vodeći svjetski tantrik i mistik, sa stotinama tisuća sljedbenika. 1981 god. njegovi američki sljedbenici kupuju veliko imanje u pustinji centralnog Oregona. Oko njega se stvara model poljoprivredne zajednice koja se razvija nevjerojatnom brzinom, pokazujući impresivne rezultate pretvaranjem pustinje u zelenu oazu, sposobnu hraniti 3000 ljudi. Na ljetnim festivalima prisustvovalo je i do 20 000 ljudi iz cijeloga svijeta koji su stanovali i hranili se u Rajneeshpuramu. Njegova učenja ostavila su značaj trag i vrlo su cijenjena i danas.

Pod pojmom seksologije na istoku uglavnom se misli na Tantru – istočnjačko umijeće vođenja ljubavi, koje se koristi za dosezanje duhovnih iskustava, a u sadrži sebi praktična znanja za postizanje vrhunskog erotskog užitka.

Tantra je znatno starija i od yoge i od Veda, te se razlikuje od svih tradicionalnih indijskih učenja. Ona je pretvorila ‘zabranjeno voće’ u duhovni put, a seksualni čin upotrebljava za osobni i duhovni razvoj. Seksualna ekstaza najizravniji je način za dodir sa Bitkom – izvorom života.

Vrhunski užitak vodi nas u blaženstvo, a stanje blaženstva je naša bit (Sat Chit Ananda).

Redovita praksa tantričkog seksa oplemenjuje unutarnje biće, stvara dublju emocionalnu povezanost između partnera, razvija stanje blaženstva, pojačava imunitet, povećava otpornost na stres, oslobađa od trauma, povećava energiju, inspirira i motivira pojedinca…

Seksologija u Hrvatskoj

Za djelovanje seksologije u Hrvatskoj (1960-ih) zaslužan je Marijan Košiček, koji 1965 god. izdaje prvi udžbenik seksualnog odgoja, i priručnik za nastavnike 1973 god.

Unatoč njegovom predanom radu, i objavljivanju brojnih popularno-znanstvenih pedagoških knjiga o seksualnom odgoju i problematici tijekom 1970-ih i 1980-ih, njegov pokušaj da se seksualni odgoj uvede u škole nije bio uspješan.

2004 god. sustavno su obrazovani psiholozi i psihijatri, koji se u svojem profesionalnom radu počinju baviti seksualnom problematikom, a 2007 god. osnovano je Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju.

Unatoč ponovnim diskusijama da se seksualni odgoj uvede u osnovne i srednje škole, Ministarstvo prosvjete Hrvatske još nije donijelo odluku o tome, zbog žestoko suprotstavljenih pristupa: liberalnog (seksološkog) i vjerskog (konzervativnog).

Osim zapadnjačkog pristupa seksologiji, u Hrvatskoj, se osnivaju i “istočnjački” pristupi seksologiji.

Jedan od najpoznatijih je Komaja (u prijevodu zračeća ljubav) – društvo za razvoj ljubavi i svijesti, čija se znanja baziraju na tantričkoj kundalini yogi. Duhovni vođa Komaje je Aba Aziz Makaja, odnosno Franjo Miličević. On se zalaže za produhovljavanje seksualnosti, te zadnjih 20-ak godina vodi tantričke grupe i nudi poduke u ljubavno-erotskom umijeću pomoću razrađenog sustava za korištenje seksualne energije u svrhu duhovnog razvoja.

Drugi popularni hrvatski seksolog i voditelj Tantra kluba je Davor Stančić, koji je počeo promovirati Tantru 1994 god. Osim individualnih konzultacija, u svojem tantra klubu, u kojima educira o tajnama tantričnog seksa, Davor je priredio mnoštvo knjiga i DVD-a za samostalno učenje, te je i sam autor nekih od tih knjiga i DVD-a.

Istraživanja Davora Stančića pokazala su da je tantrički pristup seksualnosti i znanstveno opravdan. Čini se da su upravo velike koncentracije hormona oksitocina tijekom vođenja ljubavi i izostanak porasta prolaktina nakon seksa odgovorni za intenzivnija seksualna iskustva i dublju emocionalnu povezanost para.

TP licenca