Projekt „anđeli“

Projekt „Anđeli“ je humanitarni program kojeg Udruga provodi od svojeg osnutka.

Program je bio najaktualniji dok smo aktivno djelovali na području grada Vukovara.

Tada (od 2007. do svibnja 2009.) smo aktivno surađivali i sa Udrugom BOSINO (Briga O Starim i Nemoćnim Osobama).

Članice plesne skupine Nebeski Ritam svojim volonterskim radom sudjelovale su u aktivnostima Udruge BOSINO.

Conny Petö Đeneš tada je bila i Predsjednica Udruge BOSINO i koordinator projekata te je radila na osmišljavanju edukativnih i zabavnih programa za stare i nemoćne osobe, predavanja o stvaranju i očuvanju zdravlja, mjerenju tlaka i šećera u krvi korisnika, prijevoz korisnika do liječničkih ustanova, prikupljanju donacija u obliku rada, sredstava, krunica, molitvenika, vune za štrikanje, hrane i pića za zabavne programe za korisnike i sl.

Danas je program „Anđeli“ u sklopu Udruge pod sekcijom „Centar za humanitarno djelovanje“ gdje se prikupljaju donacije odjeće, obuće, igračaka i slično, te prema količini nakupljenih donacija dijelimo nakupljene stvari potrebitim osobama. Najčešće ih odvozimo potrebitima u Osijek i Vukovar.

Upravni odbor i Predsjednica Udruge, u skladu sa mogućnostima Udruge (ovisno o količini stvari), odlučuju kojim osobama će podijeliti pomoć. Odluka o pomoći se zasniva na procjeni kome je pomoć potrebnija, bez obzira na dob, spol, nacionalnost, vjersku pripadnost i sl.

Pomažemo osobama čiji prihodi ne zadovoljavaju ispunjenje osnovnih egzistencijalnih potreba.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA